Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

Misja i Cele

Naszym celem jest stworzenie forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie opieki długoterminowej oraz prowadzenie działań na rzecz wdrożenia zmian w organizacji i finansowaniu pomocy osobom niesamodzielnym.

Poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
 2. Wspieranie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia w realizacji ich zadań i przedsięwzięć.
 3. Promowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, upowszechnianie wiedzy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia w kraju i za granicą.
 4. Przedstawianie opinii, analiz i wniosków na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia w procesie tworzenia prawa.
 5. Współdziałanie z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w kwestiach dotyczących pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
 6. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Kreujemy środowisko aprobaty dla jak najwcześniejszego przyjęcia uregulowań, które pomogą stworzyć nowoczesny system pomocy osobom niesamodzielnym w Polsce.

Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia realizujemy założone cele poprzez organizowanie konferencji dotyczących funkcjonowania i zmian w opiece długoterminowej, prowadzenie kampanii społecznych na rzecz realizacji potrzeb osób niesamodzielnych, monitorowanie i nagłaśnianie przypadków zaniedbań w opiece nad niesamodzielnymi w Polsce. Poprzez propagowanie treści i rozwiązań zawartych w „Zielonej Księdze”, a także organizowanie spotkań z organami państwa i samorządów działamy na rzecz realizacji zmian w opiece długoterminowej. Poprzez inicjowanie akcji nacisku społecznego oraz organizowanie sieci wpływów stymulujemy przyspieszenie działań na rzecz stworzenia systemy pomocy osobom niesamodzielnym