Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

Informacja Zarządu Stowarzyszenia

2018-04-19

27.04.2017-28.04.2017 r. odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja Państw Bałtyckich, w której uczestniczyły delegacje Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Przedstawiono problemy i osiągniecia w opiece stacjonarnej w Polsce oraz umożliwiono bezpośrednie zapoznanie się delegatów z placówkami na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu.

27.09.2017-29.09.2017 r. w Toruniu odbyła się XV Konferencja E.D.E. oraz XX Konferencja Opieki Długoterminowej. Uczestniczyło tysiąc przedstawicieli z 30 państw. Kongres i Dni Opieki zakończyły się pełnym sukcesem tak organizacyjnym, merytorycznym oraz finansowym. Jako współorganizatorzy otrzymaliśmy szczególne podziękowania od Zarządu E.D.E.

12.04.2018-15.04.2018 r. Wiceprezes Zarządu Wacław Kerpert uczestniczył w posiedzeniu Zarządu E.D.E., które odbyło się w Bukareszcie.

16.04.2018-17.04.2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie:

 1. Prezes- Wacław Kerpert, region mazowiecki, tel. 603 751 465, e-mail: wkerpert@wp.pl
 2. V-ce Prezes- Rafał Marek, region śląski, tel. 602 610 685, e-mail: rafalmarek@op.pl
 3. Sekretarz- Ewa Bombała, region mazowiecki, tel. 605 568 677, e-mail: heban@dpssosabowski.pl
 4. Skarbnik- Joanna Haras- Morawiec, region małopolski, tel. 604 200 542, e-mail: asiahasia@interia.pl
 5. Członek- Katarzyna Szczodrowska, region pomorski, tel. 602 380 030, e-mail: kasiaszczodrowka@op.pl
 6. Członek- Emilia Bogusiewicz, region dolnośląski, tel. 693 333 900, e-mail: dpsnowaruda@interia.pl
 7. Członek- Radosław Srokowski, region pomorski, tel. 601 221 132, e-mail: r.srokowski@oss.com.pl

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

 1. Przewodniczący- Jarosław Mencfel, region śląski
 2. Wiceprzewodnicząca- Lesława Pawełek, region mazowiecki
 3. Członek Lesław Chruściński, region mazowiecki
 4. Członek Stanisław Litman, region warmińsko-mazurski
 5. Członek Alicja Hilla, region pomorski

18.04.2018r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zabezpieczenie Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w świadczenie Pielęgniarskie”. W konferencji uczestniczył wiceprezes Zarządu Krajowego Rafał Marek oraz grupa członków Stowarzyszenia.

Międzynarodowa Konferencja Państw Bałtyckich, Gdańsk 27-28.04.2017r.

Konferencja Państw Bałtyckich, Tartu Estonia 08-11.05.2018r.

Powrót do poprzedniej strony