Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

Informacja Zarządu Stowarzyszenia

2017-04-03

Działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia w okresie czerwiec 2016 – kwiecień 2017.

 

09.06 2016r. -10.06.20116r. uczestnictwo delegacji Stowarzyszenia w Konferencji Państw Bałtyckich na Litwie.

17.06.2016r. posiedzenie Zarządu Krajowego poświęcone głównie proponowanym zmianom w ustawie o pomocy społecznej.

30.08.2016r. posiedzenie Zarządu Krajowego poświęcone podjęciu decyzji o dalszym postępowaniu związanym z wystosowaniem do Trybunału Konstytucyjnego skargi na zmiany ustawy o pomocy społecznej.

W dniach 16.09.2016r. -17.09.2016r Wiceprezes Zarządu Krajowego Wacław Kerpert uczestniczył w spotkaniu Zarządu Europejskiego EDE w Brukseli, gdzie przedstawił wstępne informacje związane z przygotowaniami do XV Kongresu EDE.

22.09.2016r. Prezes Zarządu Krajowego Zbigniew Polowczyk oraz Sekretarz Ewa Bombała odbyli spotkanie z Panią Minister Elżbietą Rafalską, podczas którego przedstawili bieżące problemy pracy w Domach Pomocy Społecznej.

26.09.2016r. - 28.09.2016r. uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej.

28.09.2016 r. spotkanie Zarządu Krajowego z przedstawicielami Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych oraz Przewodniczącym EDE Jirzim Horeckym. Omówiono przygotowania do kongresu EDE w wrześniu 2017 r..

05.10.2016r. - 10.10.2016r. Sekretarz Zarządu Krajowego Ewa Bombała wraz z przedstawicielami Regionu spotkali się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Panią Wiceminister Elżbietą Bojanowską. Na spotkaniu przekazano Ministerstwu materiały do analiz.

13.10.2016r. - 14.10.2016r. Wiceprezes Zarządu Krajowego Wacław Kerpert uczestniczył w spotkaniu Regionu Pomorskiego w Leźnie. Omawiane były sprawy reaktywacji Regionu oraz przygotowania do konferencji Państw Bałtyckich, która odbędzie się w kwietniu 2017r.

09.10.2016r. - 23.10.2016r. Wiceprezes Zarządu Krajowego Wacław Kerpert uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Regionu Małopolskiego i Śląskiego.

16.11.2016r. Prezes Zarząd Krajowego Zbigniew Polowczyk brał udział w spotkaniu Regionu Wielkopolskiego.

15.12.2016 r. Wiceprezes Zarządu Krajowego Wacław Kerpert uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli TZMO i EDE w Warszawie, gdzie omawiano sprawy programu i powołania

Radu Programowej XV Kongresu EDE.

08.02.2017 r. . Wiceprezes Zarządu Krajowego Wacław Kerpert uczestniczył w spotkaniu Regionu Małopolskiego w Bełchatowie.

30.03.2017 r. - 01.04.2017 r. Wiceprezes Zarządu Krajowego Waclaw Kerpert przedstawił na posiedzeniu Zarządu Europejskiego w Bratysławie stan przygotowań do XV Kongresu EDE oraz Konferencji Państw Bałtyckich.

Powrót do poprzedniej strony