Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

W dniach 25-27.06.2014 odbyło się walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w Bornem Sulinowie

2014-06-27

W kompleksie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Stowarzyszenia. Poprzedziła je w dniach 25-26 czerwca konferencja szkoleniowa poświęcona sytuacji domów pomocy oraz prezentacja ustawy o osobach niesamodzielnych.

W dniu 25.06.2014 r. zebrani zapoznali się działalnością DPS w Bornym Sulimowie oraz problemami  społecznymi powiatu szczecineckiego. Merytorycznego przedstawienia problemu dokonał  Starosta Powiatu p. Krzysztof Lis.
W dalszej części p. Zuzanna Grabusińska z MPiPS  dokonała oceny sytuacji samorządowych domów pomocy społecznej w kraju, zwróciła uwagę na trudności w ich działaniu oraz podniosła kwestie, że w obecnej sytuacji "domy muszą być przeformułowane".

W dniu 26.06.2014 r. gościem Zebrania był Senator Mieczysław Augustyn Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, który przedstawił stan prac nad ustawą o "osobach niesamodzielnych". W dalszej części dnia odbył się Krajowy Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia. W toku obrad delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonali  wyboru nowego zarządu na lata 2014-2018.

W wyniku wyborów Prezesem Zarządu krajowego został jednogłośnie kol. Zbigniew Polowczyk (region wielkopolski). Po wyborach na Prezesa przeprowadzono wybory na Członków Zarządu, który później ukonstytułował się w następującym składzie:

Polowczyk Zbigniew - Prezes Zarządu Krajowego  (region wielkopolski)
Kerpert Wacław  - Vice-Prezes Zarządu Krajowego  (region mazowiecki)
Bombała Ewa  - Sekretarz    (region mazowiecki)
Litman Stanisław - Skarbnik    (region warmińsko-mazurski)
Marek Rafał  - Członek Zarządu   (region śląski)
Szcześniewski Krzysztof - Członek Zarządu   (region małopolski)

Dokonano także wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

Szczodrowska Katarzyna - Przewodnicząca Komisji  (region pomorski)
Mencfel Jarosław  - Z-ca Przewodniczącego  (region śląski)
Bogusiewicz Emilia  - Członek Komisji   (region dolnośląski)
Berdyńska Krystyna  - Członek Komisji   (region zachodniopomorski)
Jasiński Kazimierz  - Członek Komisji   (region zachodniopomorski)

Podczas Walnego Zjazdu Delegatów podjęto 6 Uchwał.
Walny Zjazd Delegatów w roku 2015 został zaplanowany w Regionie Dolnośląskim.

Powrót do poprzedniej strony