Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

W Zakopanem odbył się Krajowy Zjazd Delegatów. Podczas obrad Zarząd otrzymał absolutorium.

2013-05-18

Podczas Zjazdu Komisja Uchwał sporządziła następujące projekty Uchwał:

 

Uchwała 1

Zobowiązuje się Zarząd Krajowy Stowarzyszenia do wywarcia presji na Departament Integracji i Polityki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwestii zwiększenia nadzoru Wydziałów Polityki Społecznej przy urzędach Wojewódzkich nad realizacją procedur kierowania do Domów Pomocy Społecznej przez OPS.

Uchwała 2

Zobowiązuje się Zarząd Krajowy do aktywnego włączenia się w rozwiązanie problemów proceduralnych zaistniałych w oddziale stowarzyszenia na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała 3

Zobowiązuje się Zarząd Krajowy Stowarzyszenia do włączenia się w prace Ministerstwa nad opracowaniem przepisów wykonawczych do Ustawy o Pomocy Społecznej w kwestii domów pomocy społecznej dla alkoholików na podstawie doświadczeń w prowadzeniu takiej placówki przez Dom w Krakowie i DPS w Pleszewie.

Uchwała 4

Upoważnia się Zarząd Krajowy Stowarzyszenia do podjęcia działań w kierunku zmian legislacyjnych regulujących kwestie:

- niezrealizowanych skierowań do DPS

- definicji profilu domu

- niekonstytucyjności różnicy wysokości dotacji w poszczególnych województwach na tzw.

starego mieszkańca

- wystandaryzowania i ujednolicenia procedur kontrolnych ( wskaźników i mierników) w kraju.

 

Uchwały zostały przegłosowane i przekazane Zarządowi Krajowemu do realizacji.

Powrót do poprzedniej strony