Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

Aktualnosci

2013-04-23

Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej zajmującej się opracowaniem projektu ustawy o osobach niesamodzielnych.

Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej zajmującej się opracowaniem projektu ustawy o osobach niesamodzielnych.
2013-04-09

Odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego w Żyrardowie.

Omówiono stan przygotowań do konferencji Państw Nadbałtyckich w Zakopanem, kongresu E.D.E. w Tallinie oraz kontakty ze Stowarzyszeniem Zakładów Opiekuńczo Leczniczych.
2013-03-05

Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

W imieniu Stowarzyszenia negatywnie zaopiniował zmiany dotyczące wyłączenia z kosztów utrzymania inwestycji i remontów.
2013-02-11

Prezes Zarządu w imieniu Stowarzyszenia negatywnie zaopiniował projekt założeń Ustawy o poprawie warunków świadczenia usług pracy.

Prezes Zarządu w imieniu Stowarzyszenia negatywnie zaopiniował projekt założeń Ustawy o poprawie warunków świadczenia usług pracy.
2013-01-19

Prezes Zarządu i V-ce Prezes brali udział w Toruniu w spotkaniu z Zarządem Stowarzyszenia Zakładów Opiekuńczo Leczniczych.

Spotkanie dotyczyło uporządkowania kwestii usług medycznych w ZOL i DPS.
2013-01-10

W dniach 7-8 stycznia 2013 roku Prezes i V-ce Prezes Stowarzyszenia uczestniczyli w zebraniu założycielskim Regionu Małopolskiego w Krakowie.

Inicjatorem spotkania była koleżanka Maria Gdula – Argasińska dyrektor DPS w Krakowie ul. Krakowska. Podczas spotkania dokonano wyboru władz regionu – Prezesem Regionu Małopolskiego został kolega Mariusz Sajak dyrektor DPS Bobek powiat Oświęcimski.
2011-10-21

Posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej

04.02.2011 r. – odbyło się posiedzenia Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w woj.dolnośląskim. Podjęto dwie uchwały, a także rozpoznano dwa inne tematy.
2011-10-20

Posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Prezes Zarządu Krajowego brał udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W porządku obrad rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Sponsor Strategiczny