Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

Aktualnosci

2013-09-19

W dniach 17-19.09.2013 Zarząd Stowarzyszenia brał udział w Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej.

Podczas obrad konferencji Prezes Zarządu zabrał głos w panelu dyskusyjnym poświęconym funkcjonowaniu domów pomocy.
2013-09-18

W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego.

Podczas posiedzenia razem z przedstawicielami Regionu Kujawsko-Pomorskiego omówiono sytuację w regionie oraz podjęto działania zmierzające do uaktywnienia regionu.
2013-09-04

Prezes Zarządu brał udział w spotkaniu dyrektorów woj. lubuskiego z pracownikami MPiPS.

Jednym z punktów spotkania była wizyta w domach opieki na terenie Niemiec.
2013-06-18

Prezes Zarządu brał udział w spotkaniu dyrektorów dps-ów z terenu woj. wielkopolskiego z pracownikami WUW w Poznaniu.

Prezes Zarządu brał udział w spotkaniu dyrektorów dps-ów z terenu woj. wielkopolskiego z pracownikami WUW w Poznaniu.
2013-05-18

W dniach 16-18.05.2013 Zarząd Krajowy przy współpracy z Regionem Małopolskim organizował konferencje Państw Nadbałtyckich w Zakopanem.

W konferencji wzięło udział 80 dyrektorów z następujących krajów: Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2013-05-18

W Zakopanem odbył się Krajowy Zjazd Delegatów. Podczas obrad Zarząd otrzymał absolutorium.

Podczas Zjazdu Komisja Uchwał sporządziła kilka projektów Uchwał.
2013-05-14

Konferencji organizowana przez Senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd oraz spora grupa dyrektorów domów pomocy społecznej brała udział w konferencji organizowanej przez Senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zarząd Stowarzyszenia dotyczącej ustawy o osobach niesamodzielnych. W imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu przedstawił stanowisko dyrektorów domów samorządowych w powyższej sprawie.
2013-04-23

Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej zajmującej się opracowaniem projektu ustawy o osobach niesamodzielnych.

Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej zajmującej się opracowaniem projektu ustawy o osobach niesamodzielnych.
2013-04-09

Odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego w Żyrardowie.

Omówiono stan przygotowań do konferencji Państw Nadbałtyckich w Zakopanem, kongresu E.D.E. w Tallinie oraz kontakty ze Stowarzyszeniem Zakładów Opiekuńczo Leczniczych.
2013-03-05

Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

W imieniu Stowarzyszenia negatywnie zaopiniował zmiany dotyczące wyłączenia z kosztów utrzymania inwestycji i remontów.

Sponsor Strategiczny