Nasza misja

Nasze oddzialy

 • Region dolnośląski
 • Region pomorski
 • Region kujawsko-pomorski
 • Region mazowiecki
 • Region lubuski
 • Region śląski
 • Region warmińsko- mazurski
 • Region małopolski
 • Region wielkopolski
 • Region Zahodniopomorski
 • Region opolski
 • Region łódzki
 • Region podlaski
 • Więcej

Aktualnosci

2014-05-14

Udział Sekretarza Stowarzyszenia w inauguracyjnym Spotkaniu Zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej.

Sekretarz Stowarzyszenia, Pani Ewa Bombała, brała udział w inauguracyjnym Spotkaniu Zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej, który został powołany podczas obrad Okrągłego Stołu "Jak wspierać osoby niepełnosprawne?".
2014-04-11

Przesłanie odpowiedzi na pismo do Ministerstwa Zdrowia przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia.

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia przesłał do Ministerstwa Zdrowia odpowiedź i własne stanowisko na pismo dotyczące dostępności mieszkańców domów pomocy społecznej do przysługujących im świadczeń opieki zdrowotnej.
2014-04-10

Udział Prezesa Zarządu Krajowego w spotkaniu liderów organizacji – członków koalicji: „Na pomoc niesamodzielnym”.

Prezes Zarządu Krajowego brał udział w spotkaniu liderów organizacji – członków koalicji: "Na pomoc niesamodzielnym", które odbyło się w Senacie RP.
2014-02-07

Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w Bornem Sulimowie w dniach 25-27.06.2014.

Prezes Zarządu Krajowego podczas rozmowy z organizatorem Walnego Zebrania Stowarzyszenia w roku 2014 ustalił, że Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w Bornem Sulimowie w dniach 25-27.06.2014.
2014-01-08

Utworzenie Regionu Zachodniopomorskiego.

Na wniosek osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia, Zarząd Krajowy podjął uchwałę o utworzeniu Regionu Zachodniopomorskiego
2013-12-18

Prezes Zarządu w imieniu członków Stowarzyszenia brał udział w spotkaniu zorganizowanym w DPS Skęczniew.

Okazją do spotkania był fakt przejścia na emeryturę Dyrektora placówki kol. Kazimierza Jasińskiego – członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W imieniu Stowarzyszenia Prezes wręczył bohaterowi uroczystości pamiątkowy list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.
2013-12-03

W dniach 02-03.12.2013 Członkowie Zarządu brali udział w spotkaniu dyrektorów domów pomocy społecznej z terenu województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

Spotkanie odbywające się w Mikorzynie k. Konina swoim udziałem zaszczycił senator R.P. Mieczysław Augustyn. Spotkanie zdominował temat trudnej sytuacji placówek oraz braku perspektyw rozwoju w nowych programach pomocowych z UE.
2013-12-03

V-ce Prezes Zarządu brał udział w zebraniu założycielskim Regionu Zachodniopomorskiego.

Prezesem Regionu została wybrana Krystyna Berdyńska dyrektor DPS w Bornem Sulinowie.
2013-11-12

Zarząd Stowarzyszenia spotkał się z V-ce Minister Elżbietą Seredyn w Warszawie w siedzibie Ministerstwa MPiPS.

Zarząd przekazał szereg spraw, które należy uregulować wobec złej sytuacji samorządowych domów pomocy społecznej.
2013-09-28

W dniach 26-28.09.2013 Delegacja Stowarzyszenia brała udział w 13 Kongresie E.D.E w Tallinie (Estonia)

Ze względu na bardzo wysokie koszty udział Polski był symboliczny (3 osoby). Dyskusja podczas Zjazdu została zdominowana wokół nowoczesnych metod i technik opieki nad osobami niesamodzielnymi. Tematy, które w Polsce ze względu na małe środki finansowe będą realizowane za kilkadziesiąt lat. Ustalono, że 14 Kongres E.D.E odbędzie się w Szwajcarii (2015 roku).

Sponsor Strategiczny